Hadisə barədə məlumat

Hadisə hansı sığorta növü üzrə baş vermişdir:

Avtonəqliyyat vasitəsinin sığortası
Sığortalı

Soyadı və adı

Sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi

Əlaqə nömrəsi

Hadisənin təsviri

Qarşı tərəf barədə məlumat

Soyadı və adı

Avtomobilin markası və modeli
Dövlət qeydiyyat nişanı
Əlaqə nömrəsi
Hadisə haqqında məlumat

Tarixi və vaxtı

Baş vermə yeri

Hadisə DYP əməkdaşları tərəfindən sənədləşdirilibmi?

Sığortalanmış avtomobil barədə məlumat

Markası və modeli

Dövlət qeydiyyat nişanı
Buraxılış ili
Əmlak sığortası
Sığortalı

Soyadı və adı

Sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi

Əlaqə nömrəsi

Qarşı tərəf barədə məlumat

Soyadı və adı

Ünvanı
Məlumat
Hadisə haqqında məlumat

Tarixi və vaxtı

Hadisə polis və ya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (və ya digər müvafiq dövlət orqanları) əməkdaşları tərəfindən sənədləşdirilibmi?

Hadisənin təsviri

Dəymiş zərərin təsviri
Əmlak sığortası
Sığortalı

Soyadı və adı

Sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi

Əlaqə nömrəsi

Hadisənin təsviri
Hadisə haqqında məlumat

Hadisə hansı ölkədə və şəhərdə baş vermişdir

Tarixi və vaxtı

Hadisə barədə ixtisaslaşmış servis mərkəzinə məlumat verilmişdirmi?

Çəkilmiş xərclərin məbləği
Təklifinizi və ya şikayətinizi göndərin.
Təklif şikayət
AZ EN

İpoteka predmeti olan əmlakın sığortası

İpoteka predmeti olan əmlakın sığortası dedikdə bankda girova qoyulmuş daşınmaz əmlakın sığortası başa düşülür.

İpoteka predmeti olan əmlakın sığortası üzrə sığorta müqaviləsində göstərilmiş əmlak sığorta müddəti ərzində yanğın və/və ya ildırım vurması, partlayış, təyyarə və digər hava aparatlarının və ya onların hissələrinin düşməsi, zəlzələ, tufan və qasırğa, daşqın, sel basması, sığorta olunmuş binaların içində və ya qonşu binalarda yerləşən rezervuar və borulardan sızma və ya onların partlaması nəticəsində su basması, yerüstü nəqliyyat vasitlətinin dəyməsi, sığortalıya qarşı yönəldilmiş üçüncü şəxslərin qərəzli, qanuna zidd olan hərəkətləri, sındırmaqla oğurluq və ya oğurluğa cəhd, yer sürüşməsi, torpaq çökməsi və ya qalxması kimi risklərin nəticəsində itirilərsə, məhv olarsa və ya zədələnərsə Sığortaçı Sığortalıya həmin əmlakın zədələnməsi, itirilməsi və ya məhv olması anına olan bazar dəyərini və ya dəyən zərərin məbləğini odəyəcək və ya Sığortaçı öz mülahizəsinə əsasən bu əmlakı və ya onun bir hissəsini bərpa və ya eyni tipli əmlak ilə əvəz edəcək. Bu sığorta növü əsasında bağlanmış sığorta müqaviləsi ilə ipoteka qoyanın mülkiyyətində olan daşınmaz əmlak və rəsmi reyestrdə üzərində mülkiyyət hüquqları qeydə alınan daşınar əmlak sığortalana bilər, o cümlədən:

  • sahibkarlıq fəaliyyəti üçün istifadə olunan əmlak kompleksi (müəssisələr);
  • binalar, tikililər, qurğular və qeyri-yaşayış sahələri;
  • yaşayış evləri, mənzillər, bağ evləri, digər yaşayış sahələri, həmçinin bir və ya bir neçə ayrıca otaqlardan ibarət olan yaşayış binalarının və mənzillərin hissələri.
/